• MW RAFIN Spółka z o.o. Sp. komandytowa ; 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3
MW RAFIN

O firmie

FIRMA NASZA DZIAŁA NA RYNKU 32 rok, posiada uznaną powszechnie renomę wśród Klientów, głównie na skutek tego, że:
 
 • wykonujemy  powierzone nam prace w terminie, profesjonalnie i solidnie,
 • posiadamy doświadczenie w przygotowaniu prospektów emisyjnych,
 • przez wiele lat, każdego roku przeprowadzaliśmy profesjonalne szkolenie służb finansowo - księgowych w zakresie aktualizacji  wiedzy z dziedziny  rachunkowości i podatków, które obecnie może być również organizowane przy odpowiednim zainteresowaniu ze strony potencjalnych klientów,
 • w czasie realizacji powierzonych usług ściśle współpracujemy z kierownictwem jednostki oraz kompetentnymi pracownikami,
 • wszystkie otrzymane informacje traktujemy jako ściśle poufne, każdą usługę kończymy omówieniem jej wyników z kierownictwem jednostki.
 
Efektem tego uznania jest to, że z wieloma firmami współpracujemy od kilku lub nawet kilkunastu lat.


Nasza Firma zatrudnia aktualnie w różnych formach (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) 18 osób, w tym:
 
 • 11 biegłych rewidentów,
 • 1 aplikanta,
 • 1 asystenta (doradcę podatkowego).
Badamy jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone według polskiego prawa bilansowego wynikającego z ustawy o rachunkowości. 
 
Mamy bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie, co powoduje, że badanie wstępne jest tak zorganizowane, aby zagwarantować terminowe zakończenie badania sprawozdania finansowego.

Badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, którzy posiadają:

 
 • odpowiednie wykształcenie z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości, podatków i finansów, a także międzynarodowej sprawozdawczości finansowej,
 • wieloletnie doświadczenie zawodowe jako pracownicy służb księgowo – finansowych i ekonomicznych, oraz
 • wieloletnie doświadczenie w pracy rewizyjnej i kontrolnej.
Nasi biegli rewidenci posiadają więc wysokie kwalifikacje oraz długoletnie doświadczenie nie tylko w zakresie rachunkowości, ale również w rozwiązywaniu zagadnień z prawa podatkowego, gospodarczego oraz w zarządzaniu w różnych specjalnościach branżowych.

Asystenci wywodzą się ze służb księgowo-finansowych, posiadają praktyczne doświadczenie i bardzo duży zasób wiedzy z tego tytułu.
 
Spośród 49 wychowanków - aplikantów  zatrudnionych w naszej Firmie:
 • 45 osób uzyskało dyplom biegłego rewidenta,
 • 1 osoba kontynuuje aplikację.

Począwszy od roku 2021r. nastąpiło przeniesienie przez Zarząd MW RAFIN Sp. z o.o. Spółki komandytowej (firmy audytorskiej nr 3076), nowo zawieranych umów na czynności rewizji finansowej, jakimi są między innymi badania sprawozdań finansowych, do Spółki MW RAFIN Sp. z o.o. – komplementariusza spółki komandytowej (firmy audytorskiej nr 3579). Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zleceń – ten sam Zarząd i te same zespoły badające – oraz wieloletnia ugruntowana pozycja na rynku, stanowią podstawę do prowadzenia naszej działalności u komplementariusza, tj.  MW RAFIN Sp. z o.o., jako kontynuatora działalności, wcześniej prowadzonej w ramach spółki komandytowej, tj. MW RAFIN Sp. z o.o.s.k.
W 2022r. obie spółki prowadziły działalność audytorską, przy czym MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa (firma audytorska nr 3076) kończyła realizację zleceń, dla których dwuletni okres współpracy upływał w 2022r.
Od 01.01.2023r. działalność audytorską prowadzi tylko MW RAFIN Sp. z o.o. (firma audytorska nr 3579).– komplementariusza spółki komandytowej. Jest to drugi rok aktywnej działalności na rynku usług audytorskich, a 31 licząc łącznie ze spółką komandytową.

Więcej informacji o firmie znajduje się w załączniku
pt. "Informacje o firmie" na podstronie "Materiały do pobrania".

Dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaufanie i mamy nadzieję na stale rozwijającą się owocną współpracę z nowymi kontahentami.
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami