• MW RAFIN Spółka z o.o. Sp. komandytowa ; 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3
MW RAFIN

Kontakt

MW RAFIN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

41 – 200 Sosnowiec
ul. Kilińskiego 54/III/3
 
FIRMA AUDYTORSKA NR 3579

Numer konta bankowego:
Alior Bank S.A. nr 31 2490 0005 0000 4530 1272 8058

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000341345
NIP: 644-344-36-79
Regon: 241375147

oraz 
 
MW RAFIN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

41 – 200 Sosnowiec
ul. Kilińskiego 54/III/3
 
FIRMA AUDYTORSKA NR 3076

Numer konta bankowego:
Alior Bank S.A. nr 53 2490 0005 0000 4530 7701 2666

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000341862
NIP: 644-326-26-18
Regon: 240233103
Sekretariat:
Iwona Cichy
tel: +48 32 266-94-21
mail: biuro@rafin.com.pl
 

Dział marketingu:
Aleksandra Jakubek
Katarzyna Mosur

tel: + 48 32 266-49-49
mail: marketing@rafin.com.pl
 

Osoba odpowiedzalna za współpracę z biurem rachunkowym:

Katarzyna Mosur 
tel: +48 32 266-94-21
mail: biuro@rafin.com.pl