Szkolenia i seminaria

O F E R T A
NA SZKOLENIE W ZAKRESIE DOSKONALENIA WIEDZY W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI


Stały postęp w rozwoju rachunkowości, stawia coraz większe wymagania wobec służb księgowo-finansowych. Dla sprostania tym wymaganiom nie wystarcza tylko znajomość zagadnień rachunkowości przez pryzmat ustawy o rachunkowości. Potrzebna jest też znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowych.
Organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone w sposób przystępny
i w znakomity sposób ułatwia zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzydniowym szkoleniu w zakresie:

1. Zapoznania się z MSR/MSSF oraz ich praktyczne zastosowanie
z uwzględnieniem aktualnych zmian
w dniach 13 - 15.12.2006r.

Wykłady poprowadzi
Pani mgr Grażyna Machula

2. Wykłady odbędą się w Europejskim Studium Menadżerskim Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54 w godzinach 830 - 1500.

3. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe.

4. Koszt 3 dniowego szkolenia od osoby 395,- zł.

5. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do: 05.12.2006 r.

oraz dokonać wpłaty na konto PBH PBK SA Warszawa O/Sosnowiec.
51 1060 0076 0000 3200 0109 6469

Wzór zgłoszenia

Rafin do góry