Referencje

W latach 1992 – 2011 wykonaliśmy ponad 3890 zleceń badania sprawozdań finansowych w podmiotach o różnych formach organizacyjno – prawnych, w tym w latach 1996 – 2011 200 zleceń z zakresu badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, takich podmiotów gospodarczych jak:
 
 1. P.A. NOVA S.A. w Gliwicach,
 2. Huta Pokój  S.A.  w  Rudzie Śląskiej,
 3. Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa „FASING” S.A. w Katowicach,
 4. FERRUM S.A. w Katowicach,
 5. GKZ Sp. z o.o. w Żorach,
 6. „JAS – FBG” S.A. w Pawłowicach,
 7. Grupa Kapitałowa GWARANT w Katowicach,
 8. Compensus Sp. z o.o. w Bytomiu,
 9. Kompania Węglowa S.A. w Katowicach,
 10. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach.
 11. Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych „ZSRG” Sp. z o.o. w Żorach,
 12. NEWAG S.A. w Nowym Sączu,
 13. Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.

Przeprowadziliśmy także w tym czasie badania sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego działających na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i sporządzających swoje sprawozdania finansowe zarówno według ustawy o rachunkowości jak i w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w połączeniu z wdrożeniem MSSF oraz przygotowaniem spółek do pierwszej oferty publicznej.

Badane przez nas spółki giełdowe, to między innymi:
 1. Mostostal Zabrze SA w Zabrzu
 2. Grupa Kapitałowa „FASING” S.A. w Katowicach,
 3. „Kopex”  S.A.. w Katowicach,
 4. FERRUM S.A. w Katowicach,
 5. MOJ S.A. w Katowicach,
 6. P.A. NOVA S.A.. w Gliwicach,
 7. LUBAWA S.A w Grudziądzu,
Poniżej prezentujemy niektóre spośród zbadanych przez nas jednostek i  podmiotów gospodarczych w układzie różnych form organizacyjno – prawnych

Jednostki samorządu terytorialnego:
 1. Miasto Katowice,
 2. Miasto Sosnowiec,
 3. Miasto Bytom,
 4. Starostwo Powiatowe w Będzinie,
 5. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.
Spółki akcyjne:
 1. Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa „FASING” w Katowicach,
 2. Silesia Capital Fund w Bytomiu,
 3. Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych „MONTANA” w Katowicach,
 4. Fabryka Urządzeń Mechanicznych „CHOFUM” Chocianowie,
 5. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach,
 6. Kompania Węglowa w Katowicach,
 7. WAMAG w Wałbrzychu,
 8. „Ferrum” w Katowicach,
 9. „Kopex” w Katowicach,
 10. Huta „Pokój” w Rudzie Śląskiej,
 11. „HALDEX” w Katowicach,
 12. Kuźnia Jawor w Jaworze,
 13. Centrala Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” w Katowicach,
 14. JAS – FBG  w Pawłowicach,
 15. Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu,
 16. Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych „ZUGIL” w Wałbrzychu,
 17. Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” w Rybniku,
 18. Odlewnia Żeliwa  w Zawierciu,
 19. Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa  w Katowicach,
 20. „Transbud Katowice” w Katowicach,
 21. Nadwiślańska Agencja Ubezpieczeniowa w Tychach,
 22. SAF w Sosnowcu,
 23. Zagłębiowska Agencja Rozwoju w Będzinie,
 24. Fabryka Zapałek „Czechowice” w Czechowicach-Dziedzicach,
 25. Fabryka Elementów Złącznych w Siemianowicach Śląskich,
 26. Walcownia Rur SILESIA w Siemianowicach Śląskich,
 27. Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu,
 28. NEWAG w Nowym Sączu,
 29. Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach,
 30. Zakłady Elektroniki Górniczej ZEG w Tychach,
 31. Górnośląska Spółka Ubezpieczeniowa w Gliwicach,
 32. Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza,
 33. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
 1. KOPEX FAMAGO w Zgorzelcu,
 2. Nadwiślańska Spółka Energetyczna w Brzeszczach,
 3. Odlewnia Motoryzacyjna w Andrychowie,
 4. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zabrzu,
 5. TERMA-DOM w Zabrzu,
 6. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” w Zabrzu,
 7. P.H. EWMAR – NESS w Sosnowcu,
 8. HUTA MAŁAPANEW w Ozimku,
 9. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GEMARK” w Katowicach,
 10. MESSER EUTECTIC CASTOLIN w Gliwicach,
 11. Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” w  Jastrzębiu Zdroju,
 12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  w  Bytomiu,
 13. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu,
 14. SAG Wytwórnia Lin Stalowo – Gumowych  w Katowicach,
 15. Nadwiślańska Agencja Turystyczna w Tychach,
 16. „WADER – WOŹNIAK” w Dąbrowie Górniczej,
 17. Rejonowa Spółka Ciepłownicza w Bytomiu,
 18. Biuro Handlu Zagranicznego EMET – IMPEX I w Gliwicach,
 19. Zespół Ciepłowni Przemysłowych „CARBO  - ENERGIA”  w Rudzie Śląskiej,
 20. Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych ZSRG w Żorach,
 21. Elektrociepłownia Szopienice w Katowicach,
 22. HSW ODLEWNIE w Stalowej Woli,
 23. Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „BO-CARBO” w Bytomiu,
 24. CARBO – KOKS w Tworogu,
 25. MEDSERVICE w Katowicach,
 26. MEDIC w Zabrzu,
 27. Zespół Elektrociepłowni Bytom w Bytomiu,
 28. ELGÓR + HANSEN w Chorzowie,
 29. TICKETPRO POLSKA w Katowicach,
 30. Zakład Górniczy SILTECH w Zabrzu,
 31. PHU GEMARK w Katowicach,
 32. SPOŁEM w Bytomiu,
 33. Partner XXI w Zabrzu,
 34. Nyska Energetyka Cieplna-Nysa.
Spółdzielnie i spółki mieszkaniowe:
 1. Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sosnowcu,
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Zawierciu,
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej,
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa  „LOKUM” w Sosnowcu,
 5. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi,
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Sosnowcu,
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SATURN” w Czeladzi,
 8. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu,
 9. Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” w Tychach,
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚRODULA” w Sosnowcu,
Szpitale, Zakłady Opieki Zdrowotnej, firmy medyczne:
 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
 2. Szpital Miejski Nr 1 w Sosnowcu,
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Zagórze” w Sosnowcu,
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu,
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w likwidacji w Mysłowicach,
 6. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Gliwicach,
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu,
 8. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”,
 10. Polskie Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,
 11. MEDSERVICE Sp. z o.o.
Pozostałe podmioty:
 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju,
 2. SENEM COMPONENTS w Dąbrowie Górniczej,
 3. Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLTUR” w Kołobrzegu,
 4. Centrum Badań Dozoru i Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.
Referencje dotyczące przeprowadzonych wycen

W ciągu ostatnich trzech lat w strukturach Firmy zostały m.in. wykonane:
 
 1. wycena środków trwałych NEWAG S.A. w Nowym Sączu,
 2. wycena spółki CHOFUM OBRABIARKI Sp. z o.o.,
 3. wycena akcji Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A.,
 4. wycena firmy ODLEWNIA ŻELIWA S.A.,
 5. wycena środków trwałych  Jastrzębskiej Spółki  Kolejowej Sp. z o.o. wg wartości godziwej zgodnie  z MSSF,
 6. wycena udziałów Spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.,
 7. wycena składników majątkowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu,
 8. wycena udziałów Odlewni Motoryzacyjnej Sp. z o.o.,
 9. wycena akcji FUM CHOFUM S.A. w Chocianowie,
 10. wycena akcji Kuźni Jawor S.A.,
 11. wycena obiektów ANDORIA – MOT Sp. z o.o.,
 12. wycena środków trwałych Odlewni Motoryzacyjnej Sp. z o.o. oraz ANDORIA – MOT Sp. z o.o.,
 13. wycena aktywów trwałych zgodnie z wymogami MSSF w Grupie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. dla celów opracowania prospektu emisyjnego KHW S.A.,
 14. wycena wartości Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.,
 15. wycena udziałów Przedsiębiorstwa PHU „EKO-NIKOL” Sp. z o.o. w Katowicach,
 16. wycena udziałów Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach,
 17. wycena majątku trwałego Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. w Jastrzębiu Z.
Rafin do góry