Komunikaty bierzące

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Firma MW RAFIN Marian Wcisło Spółka Komandytowa z dniem 21.12.2010 r. w wyniku wprowadzenia zmian do umowy zmieniła nazwę na:

MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

a od 24.01.2011 r. zmieniła adres siedziby

41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3Szkolenie pod hasłem „BILANS”
Uprzejmie informujemy PT naszych przyszłych Klientów, że w ramach zawartej umowy o badanie sprawozdania finansowego - traktując jako naszą promocję każdego roku przeprowadzamy szkolenie pod hasłem „BILANS”


Zapraszamy na szkolenie
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce.


Rafin do góry