Szkolenia
Nowe szkolenie
Prowadzone przez nas szkolenia to gwarancja przygotowania i zdobycia niezbędnej wiedzy do zdania Egzaminu Państwowego w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie.
Szkolenie prowadzone jest przez bardzo doświadczonych wykładowców praktyków, pracowników Ministerstwie Skarbu Państwa i kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym przygotowanie do egzaminu
Rafin
O firmie
O firmie
Od 1992 roku biuro świadczy usługi z zakresu zagadnień rachunkowości, finansów oraz podatków, a w szczególności:

Badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, spółdzielni.

Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Udzielamy interpretacji przepisów w zakresie rachunkowości i finansowania podmiotów gospodarczych.

Realizujemy usługi z dziedziny organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Prowadzimy szkolenia w zakresie doskonalenia wiedzy o rachunkowości, podatkach
i warsztacie pracy biegłego rewidenta.

Prowadzimy szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Prowadzimy szkolenia w zakresie marketingu, prawa organizacji i zarządzania finansów.

więcej

Rafin do góry